0

Notifikácia potreby vášho vozidla absolvovať STK a EK

Máte v domácnosti viac vozidiel? Robí vám problém pamätať si termíny emisnej a technickej kontroly vašich vozidiel? Od marca 2016 je na webovom portáli jednotného informačného systému v cestnej doprave (www.jiscd.sk) k dispozícií notifikačná služba, ktorá vás bude informovať prostredníctvom mailovej adresy alebo prostredníctvom telefonického kontaktu o blížiacom sa termíne vašich povinných kontrol. 

K nastaveniu notifikácií nemusíte mať občiansky preukaz s elektronickým čipom. Webový portál však vyžaduje evidenčné číslo vozidla a číslo osvedčenia o evidencii časť II.

Odkaz na notifikáciu emisnej kontroly a technickej kontroly: https://www.jiscd.sk/header/aktuality/news-detail/notifikacna-sluzba-cez-ekv/


Zdroj: https://www.jiscd.sk/header/aktuality/news-detail/notifikacna-sluzba-cez-ekv/  Rady a návody