0

Prečo dať prednosť homologizovaným žiarovkám?

Píše sa rok 2020 a šírenie informácií medzi ľuďmi je vďaka možnostiam virtuálneho prostredia internetu ťažšie kontrolovateľné. Aj medzi motoristami sa šíri mnoho nepravdivých informácií. Tou najviac NEpravdivou informáciou danej oblasti (svietenie) je tvrdenie niektorých predajcov o tom, že LED žiarovky do hlavných halogenových svetlometov majú homologizáciu. Na trhu také LED žiarovky nie sú. Žiadne nemajú homologizáciu. Je to dané ich konštrukčnými parametrami. Mnoho motoristov je tým pádom mylnými informáciami uvedených do omylu.

Ponúkam vám môj pohľad na otázku voľby homologizovaných alebo nehomologizovaných žiaroviek do hlavných svetlometov. Tu je teda 5 hlavných dôvodov, prečo radšej uprednostniť homologizované svietenie (halogénové žiarovky) do hlavných halogénových svetlometov pred tým nehomologizovaným (LED žiarovky). Začnem tými menej podstatnými dôvodmi.

Prvým dôvodom je možné poškodenie niektorého z komponentov hlavných svetlometov vášho vozidla prípadnými technickými nedostatkami výrobku. Môže sa jednať o poškodenia napríklad z dôvodu preťaženia kabeláže, poškodenia odrazových plôch svetla/iel a pod.

Druhým dôvodom je technická nespôsobilosť. To znamená, že LED žiarovka je ako výrobok vyrobená, svieti o určitej svietivosti, ale svojimi technickými vlastnosťami v konečnom dôsledku neemituje svetlo smerom na aký boli odrazové plochy svetlometu naprojektované. Vedľajším efektom je nepríjemné oslňovanie protiidúcich vodičov. Oslňovanie vodičov platí dvojnásobne pri halogénových svetlách s parabolami. Šošovkovité halogénové hlavné svetlá sú pri použití LED žiaroviek v oslňovaní o čosi menej nepríjemné.

Tretím dôvodom, prečo radšej voliť homologizované svietenie pred nehomologizovaným je možnosť neabsolvovania pravidelnej technickej kontroly (ľudovo ,,STK“). Inštalovaním nehomologizovaného LED svietenia vaše vozidlo nespĺňa technické parametre dané výrobcom vozidla a tým pádom sa stáva vozidlo nespôsobilé pre použitie v premávke na pozemných komunikáciách. Niektorí ste sa možno práve pousmiali a hovoríte si v duchu, však to vybavím alebo si to kontrolór nevšimne, avšak metodicky po správnosti to je dôvod, prečo tam nehomologizované LED svietenie nemá čo robiť.

Štvrtý dôvod súvisí s technickou nespôsobilosťou vozidla. Pri bežnej cestnej kontrole príslušníkom bezpečnostných zložiek môže nastať situácia, kedy vám môže byť dočasne zadržaný technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii vozidla) z dôvodu spomenutej technickej nespôsobilosti vozidla. Predsa len tie ,,klasické“ LED žiarovky väčšinou svojou farbou (bežne cca 6000 kelvinov), svetelným lúčom (oslňuje alebo svieti hlavne priamo pred vozidlo) na seba upútavajú zvýšenú pozornosť v premávke.

Piatym a najzásadnejším dôvodom, ktorý hovorí jasne za homologizované halogénové žiarovky je skutočnosť, že nikdy neviete predpokladať, či sa vyhnete alebo nevyhnete nejakej dopravnej nehode v premávke. Ak účastníkom dopravnej nehody budete, bude pri poistnej likvidácií posudzovaný aj technický stav vášho vozidla a môžete zostať nemilo prekvapený, ak likvidátor poistnej udalosti pripíše vinu kvôli technickej nespôsobilosti práve vám. Niekedy to môže byť len finančná ujma, no v tom horšom prípade môžete niesť následky na ľudskom/ých živote/och.

Na záver už len skonštatujem, že každý má možnosť voľby. Je potrebné zvážiť, či za to stoja prípadné možné problémy a dôsledky. V našej ponuke nájdete veľmi dobré homologizované žiarovky do hlavných svetlometov. Rád vám s výberom pomôžem na základe vašich požiadaviek. 


  Osvetlenie vozidiel

Súvisiace produkty

MTEC H4 Super White - NOVÁ VERZIA

MTEC H4 Super White - NOVÁ VERZIA

Halogénové žiarovky Super White sú najpredávanejšou sériou. Sú skvelou voľbou pr..

19,50€ 20,90€

MTEC H7 Super White - NOVÁ VERZIA

MTEC H7 Super White - NOVÁ VERZIA

Halogénové žiarovky Super White sú najpredávanejšou sériou. Sú skvelou voľbou pr..

19,50€ 20,90€

MTEC H4 Ultra Booster +150%

MTEC H4 Ultra Booster +150%

Halogénové žiarovky série Ultra Booster +150% v sebe zahŕňajú všetko, čo by v sebe mali ob..

21,50€ 22,90€

MTEC H7 Ultra Booster +150%

MTEC H7 Ultra Booster +150%

Halogénové žiarovky série Ultra Booster +150% v sebe zahŕňajú všetko, čo by v sebe mali ob..

21,50€ 22,90€